Om webbplatsen | Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change
Länkstig

Om webbplatsen

Webbplatsen för Sidas helpdesk för miljö och klimat hanteras av Göteborgs universitet. Här hittar du information om tillgänglighet, cookies, hantering av personuppgifter och copyrights.

Texter publicerade på webbplatsen får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan. Texterna får inte användas i kommersiellt syfte eller på sätt som kan skada webbplatsens ägare utan tillstånd.

De grafiska profiler som används på Göteborgs universitets hotellportalsajter får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Göteborgs universitet som ensam eller delägare.

Den grafiska profilen får ej heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från systemägaren, Kommunikationsenheten.

Så fungerar upphovsrätt
Upphovsrätt på Patent- och registreringsverket

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som gäller från och med den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information. 

Läs om hur vi hanterar cookies.

Behandling av personuppgifter

Webbplatsens ägare är ansvarig för behandling av personuppgifter. Webbplatsens ägare värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

Läs mer om hur universitetet tillämpar dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) med kompletterande lagstiftning. 

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi arbetar aktivt för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Där hittar du även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Lämna synpunkter

Har du synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår webbplats bättre - hör av dig till oss! Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på en specifik sida. Kontakta i första hand personen eller funktionen som finns på den specifika sidan.