Om oss | Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change
Länkstig

Om oss

Helpdesken är delad mellan två universitet för att stödja samarbetet mellan forskning, policy och praktik.

Sidas helpdesk för miljö och klimat är ett myndighetssamarbete mellan Sida, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, med syftet att stödja ökad integrering av miljöfrågor i det svenska utvecklingssamarbetet. Vi stöttar all personal på Sida och svenska ambassader med alla typer av frågor som relaterar till miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete.

Vi hjälper till att minska gapet mellan forskning, beslutsfattande och praktik

Helpdesken ligger på två universitet och vårt team har tillsammans mer än 20 års erfarenhet av att förse Sida med forskningsbaserade råd och stöd kring miljöfrågor i svenskt utvecklingssamarbete. En viktig del i vårt uppdrag är att hjälpa till att minska gapet mellan forskning, beslutsfattande och praktik. En del av vårt uppdrag innebär också att bevaka trender inom miljöområdet som kopplar till perspektiv och prioriteringar inom det svenska utvecklingssamarbetet. 

Helpdeskens experter

Helpdesken utgörs av en grupp experter tillsammans med en gruppledare och en kvalitetsansvarig. Som komplement till den här expertisen samarbetar vi också med en bred resurspool av svenska och internationella experter och nätverk. 

Besök vår engelska sida för mer information

Vi använder primärt den engelska versionen av vår hemsida för att berätta om vår verksamhet. Där berättar vi också mer om varför det är viktigt att integrera miljö- och klimatfrågor i det svenska biståndet. Välkommen att läsa mer där!