Hem | Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change

Välkommen till Sidas helpdesk för miljö och klimat

Vi stöttar all personal på Sidas huvudkontor och på svenska ambassader i Sidas partnerländer med evidensbaserade råd och vägledning om miljöintegrering. Stödet innefattar hjälp med hur frågor kring miljö och klimat kan integreras och hanteras i såväl långsiktigt utvecklingssamarbete som humanitärt bistånd. Helpdesken utgörs av personal vid Sveriges lantbruksuniversitet och personal vid Göteborgs Universitet.

Besök vår engelska webbsida för mer information

Den engelska versionen av vår hemsida beskriver mer om Helpdeskens verksamhet och det stöd vi erbjuder. Där berättar vi också mer om varför det är viktigt att integrera miljö- och klimatfrågor i det svenska biståndet. Välkommen att läsa mer där!